Yashodhan and Uma Jatar – talented musicians

Yashodhan Jatar is a talented musician and tabla player. His wife, Uma is a musician as well and you can hear her playing the violin in this video.

Yashodhan is the son of Prabhakar Jatar, the grandson of Abasaheb and the great-grandson of Shriram Jatar. He is the nephew of Raghunath Jatar.

yashodhan umaThe bio of this talented couple is given below:

यशोधन जटार – यांचे तबल्याचे शिक्षण पं. कॄष्णराव देसाई व विशारदपर्यंतचे

शिक्षण तालमणी डॉ. धनंजय पत्की यांच्याकडे झाले. ’भैरव ते भैरवी’,

’कॄष्णप्रतिमा’, ’भावार्थ श्रीरामदर्शन’, ’गीतरामायण’, ’संगीत

त्रिमूर्ती’, ’स्वरसुमन’, वाद्यरंग, ई. कार्यक्रमांतून त्यांचा वादन Continue reading “Yashodhan and Uma Jatar – talented musicians”